02 July, 2009

पहिल्या पावसाच्या सरी

पहिल्या पावसाच्या सरी

अंगप्रत्यांगाच्या वरी

मनमोर नाच करी

आले अमृत माझ्या दारी


आला मातीचा सुवास

नभी विजेची आरास

ढोल ढगातून वाजे

वारा झोकावे तरूस


सारे सारे न्हाले आज

शांत झाली कुजबुज

एका नव्या कोंबा साठी

आज उजवली कुस


नरेन्द्र प्रभू


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates