19 September, 2009

गंगाजल
शंकराने भोळेपणाने गंगा दिली

आपण मात्र तिची गटारगंगा केली


गंगा माता, गंगा देवता मानत आलो

त्याच गंगेशी व्यभिचाराने वागत आलो


गंगा पवित्र म्हणून गंगा स्नानं केली

स्नान करतानाच पाप्यानी तिला मैली केली


गंगाजलात आहे शुद्ध रहाण्याचं चिलखत

आपण प्रदुषणाने ते आहोत भेदत


सगळ्याच गोष्टींचा झाला आहे अतिरेक

आता तरी गंगेला मोकळा श्वास घेवूदे


चला गंगेची पुन्हा प्राणप्रतिष्ठा करूया

आपलीच माता तिला स्वच्छतेचे डोस देऊयाLinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates