27 September, 2009

तेच ते अन् तेच ते


तेच मुखवटे, तीच तोंडे

स्वतःला समजतात अकलेचे कांदे

पोर, पुतण्या, लेक, नातवंडे

सामान्य कार्यकर्त्याचे झालेत वांदे


तीच आश्वासने, तीच भाषणे

वर्तमानपत्रातूनही जुनीच पुराणे

चोर, खुनी, बदमाशांचे घराणे

उमेदवार बनून गाती गाणे


तोच मतदार, तसाच लाचार

एकपण नाही चांगला उमेदवार

मत दिलं तरी काय होणार ?

तेच बाजारबुणगे राज्य करणार

नरेन्द्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates