20 October, 2009

शर्यत

मुख्यमंत्री होण्यासाठी

सगळ्यानीच कंबर कसली आहे

कमरेच्याहीवर वार करायला

त्यांची तलवार सज्ज आहे


कुणी साईबाबांचं दर्शन घेवून

मॅडमच्या दारी उभा आहे

कुणी अपक्षांच्या दाढ्या कुरवाळत

एक एक मणी मोजतो आहे


पैशांच्या थैल्या गाढवांवर वाहून

घोडेबाजार सजतो आहे

मतपेटी आड बसून

मतदार राजा हसतो आहे


आकडेमोड करून करून

डाव मांडला जात आहे

मांडलेला डाव नक्कीच मोडणार

फक्त थोडा अवधी आहे.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates