05 November, 2009

सरकार - गेंड्याच्या कातडीचे


गेंड्याची कातडे आता

यांच्या पेक्षा मऊ आहे

पुढच्या पाच वर्षाच्या कारभाराचे

हे फक्त ट्रेलर आहेबहुमतात येऊन सुद्धा

अजून सरकार बनत नाही

तेराव्याचं जेवून सुद्धा

यांचं सुतक संपत नाही


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates