11 November, 2009

ती चिंब चिंब ओली

ती चिंब चिंब ओली

दवात भिजली, धुक्यात न्हाली

तरूवेलींना उठवत आली

चिंब चिंब ओली ॥


तृणपात्यांवर नाजूक नक्षी

साखर झोपेत अजून पक्षी

शुक्रतारका क्षितिजा वरती

धुसर आता झाली ॥


सडा साजरा प्राजक्ताचा

नाद राऊळीच्या घंटेचा

लगबगीने सुवासिनी ही

सडा अंगणी घाली ॥


पुर्वेला मग आली लाली


रात्र संपली, पहाट झाली

दवबिंदूंनी धरती न्हाली

झाली नखशिखांत ओली ॥


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates