05 December, 2009

तु असतानाशब्दगाऽऽरवा या श्री. प्रमोद देव यानी प्रकाशीत केलेल्या "महाजालीय शारदीय" अंकात प्रसिद्ध झालेली माझी तू असताना, तू नसताना ही कविता.


तु असताना नाचत असते

फुल पाखरू मोहक सुंदर

तु नसताना मनात माझ्या

दाटून येते धुकेच धुसर


तु असताना दरवळतो तो

सुगंध तनीचा वातावरणी

तु नसताना तजेलाच तो

निघून जातो कसा ग सजणी ?


तु असताना होतो माझा

क्षण क्षण अती उल्हासाचा

तु नसताना अथांग सागर

बुडवत जातो काळोखाचा


तु असताना संध्या हसते

लाल रुपेरी ढगां आडूनी

तु नसताना मेघाच्छादीत

रवीही जातो असाच बुडूनी


तु असताना चंद्र चांदणे

उगाच हसते तुला पाहूनी

तु नसताना चंद्रकोरही

अशीच जाते झाडां मागूनी


तु असताना तु हसताना

चैतन्यच ते भरून उरते

तु नसताना तु रुसताना

मन पाखरू उदास बसते

नरेन्द्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates