27 December, 2009

पाणी नाही मिळत तर दारू प्या


‘पाणी नाही मिळत तर दारू प्या’ ही महाराष्ट्र सरकारची सद्याची निती दिसते. आजच एका आदेशाद्वारे वर्षाचा शेवट आणि वर्षारंभ या दोन दिवशी बार सकाळी पाच वाजेपर्यंत उघडे ठेवण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. असं या पुर्वी कधी घडलं नव्हतं. पण आता पुन्हा निवडून आल्यावर या मंडळीनी अगदीच ताळतंत्र सोडलेलं दिसतय. ‘खातं’ कोणतही असूदे या मंत्र्याना सदा सर्व काळ मोहात पाडते ती दारू. वन खात्याच्या मंत्र्याला मोहाची दारू. अन्नमंत्र्याला ज्वारी, बाजरी धांन्याची दारू, आणि आता दारुबंदी आणि उत्पादन शुल्क मंत्र्याने आपल्या खात्याचं नाव ‘दारू खुली आणि उत्पादन सुरू’ असं केलेलं दिसतय. संपुर्ण राज्यात पाण्याची टंचाई असताना आणि आता दिवस दिवस पाणी गायब असताना दारू मात्र चौवीस तास वाहताना दिसेल. हा पुरोगामी महाराष्ट्र दारूगामी होणार काय ?


काठोकाठ भरू द्या पेला, फेस भराभर उसळू द्या

नसेल पाणी घोटभरी तरी, चोवीस तास दारू प्या.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates