15 March, 2010

रंग कोणते खरे? 
रंगावरती रंग घासूनी
पेल्यावरती पेला
सरली रजनी, सरली मदिरा
पायांमध्ये झेला

ती कुठे उर्वशी, कुठली रंभा
काहीच आकलेना
गालावरचे रंग उडाले
दर्पणी पहावेना

रंग उषेचे क्षितिजावरती
अधीर अंगणी ललना
हिंदोळ्यावर खिदळत होत्या
सांजपर्‍या सुखवदना

ते रंग खरे की हे रंग खरे?
संशय का मनी आला?
दिनमणी उदया अस्ता येता
संभ्रम सरूनी गेला

नरेन्द्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates