21 June, 2010

सर आली'ऋतू हिरवा'च्या पावसाळी अंकात प्रसिद्ध झालेली माझी कविता

सरसर ही सर आली ग
तृषार्त धरणी न्हाली ग ॥धृ॥

आला सोसाट्याचा वारा
खग़ सावरती घरा
कडाडते वीज वरती ग
निवार्‍यास मी आले ग ॥१॥

झाल्या चिंब रानवाटा
ओथंबल्या तरूलता
मृदगंधीत होती वारे ग
पालटले रुप सारे ग ॥२॥

बैल जोडी उभी लांब
आता नको म्हणू थांब
माती लोणी झाली ग
बिजा जाग आली ग ॥३॥

किती जोराचा पाऊस
उतार नाही कोसों कोस
उरले दूर घर माझे ग
रडत तान्हुला असेल ग ॥४॥

पिक तरारून आले
वार्‍यासंगे हाले डोले
सुखात हे मन न्हाले ग
दवात हळवे झाले ग ॥५॥


नरेंद्र प्रभूLinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates