23 January, 2011

मरण साजरं केलं


चार चौघासारखं व्हावं म्हणून
मरणही साजरं केलं
मरण्याआधीच बापाला
सरणाच्या वाटेने नेलं

जीतेपणीचा दाह
मरणापुर्वीच जाळून गेला
चितेवर मग फक्त
लाकडासह सापळा जळला

अस्थींना नकोच होती
संगमाची एक वारी
पिंडासाठी कोण आता
कावळ्याची आशा धरी ?

कावळ्यांनीसुद्धा आता गाव सोडलं
पिंडाचं महत्व भटजीच्या दक्षिणेपुरतं उरलं
चार चौघासारखं व्हावं म्हणूनच
मरणही साजरं केलं

नरेंद्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates