11 November, 2011

आशा

मनमनी छेडीली तार
अशी हळूवार कोवळ्या रात्री
झंकार जाहला मात्र
रंग तरंग गात्रोंगात्री

अंधूक दिशातून
उजळे एक प्रकाश
निमिषात जळाले
जळमटलेले पाश

किती काजळकाळी
होती ती गत रात्र
ठेचाळत होतो
पदपथ थारोळ्यात

ती दिसली, म्हणता म्हणता
धूसर झाली
परी, तरंग उठऊन
जागऊनी मज गेली


नरेंद्र प्रभू


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates