14 November, 2011

दोस्तीचा धागा


एकच धागा
परस्परांना जोडूनी जेव्हा जातो
ह्रदयाचे मिलन
करूनी तयांचा मिलाप तेव्हा होतो

ह्रदबंध तक्षणी
अतूट नाते, सहोदरांचे होते
किती तरल भावना
या ह्रदयीची त्या ह्रदयी ती जाते

मग, फुटती निर्झर
द्रवती हृदये
लोण्याहून मऊ होती
जी, वैशाखातील ढेकळापरी होती


नरेंद्र प्रभू 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates