16 January, 2012

पैलतीरसांज सभोवती दाटून येता
हसून करिती अपूले स्वागत
पैलतीरावर दोघे क्षणभर
पैलतीरावर दोघांचे घर

घर दोघांचे होते सुंदर
नात्यांमध्ये पडले अंतर
ऎलतीरावर नाती सगळी
पैलतीरावर दोघांचे घर

नाती-गोती होती बोजड
आठवणींच्या हिंदोळ्यावर
लपल्या व्यथा लोचना आड
हसून करिती त्यांना ते दूर

मधून वाहे अथांग पाणी
ऎलतीराला जाणीव नाही
रुजून येती नवीन नाती
पैलतीरावर अशी कितीक ती

पळभर येती निघून जाती
असे सोबती अशीच नाती
घटकाभरची विश्रांती ती
आयुष्याचे संचित होती

नरेंद्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates