04 April, 2012

आनंदयात्रा

यायच्या आधीच मला पुन्हा जायची ओढ लागली
येण्या जाण्याची वाट खुप खुप आवडायला लागली

हे माझं जाणं म्हणजे जीवन गाण असतं
क्षणा क्षणाला खरंच सांगतो फक्त जगणं असतं

जीवनाचा खरा अर्थ समजत जातो
ती आनंदयात्रा करताना जगण्यातला शीण नाहीसा होतो

दूरवरच्या प्रदेशात रममाण होत जातो
नवनव्या माणसांच्या गराडयात माणसं वाचत जातो

ती माणसं वाचता वाचता घर आठवायला लागतं
घ्ररचं माझंच माणूस मला नव्याने जाणावंसं वाटतं

माझ्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेलं माझं घर
मी असतो दूर दूर अंतरावर

परत फिरताना असते घराची ओढ
आणि कमावलेल्या अनेक माणसांची जोड   
 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates