03 December, 2012

गंध धुंदतो... सुगंध तसाच
नित्य दरवळणारा
तू अवती भवती असताना
मला मोहवणारा

वार्‍याची झुळूक
नित्य नवी
तुझ्या अत्तराची कुपी त्या संगे
हवीच हवी

मला अजून त्याची
सवय झाली नाही !
मंद सुवासाची लहर
जुनी झालीच नाही !

कोटी कोटी श्वास
सुखावत गेले
जगण्याची धुंदी
वाढवत गेले

तुझ्या पाकळ्यांच्या आत
अशी काय जादू ?
किती किती पदर
त्याची लय कशी साधू ?

हे तुझं चिरंतन देणं
आणि माझं नित्य नवं होणं
वसंता सारखं बहरणं
आणि रातराणी होणं 

तो स्त्रोत तसाच ठेव
नित्य दरवळणारा
माझ्या अवती भवती
मला खुलवणारा


नरेंद्र प्रभू 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates