21 March, 2013

सलाम सुर्यवंशीवर उन्हाचा तडाखा
खाली माजाचा भडका
कसा करावा सामना ?
असे प्रसंग हा बाका

गाडी तुफान हाकतो
शिवी पोलिसांना देतो?
आमदार असल्याचा
मग्रुरीत हा रहातो

हक्क भंगाची नोटीस
की पोरखेळ चाले ?
विधीमंडळात का रे
हे गुंड घुसलेले

होता कसाब परका
त्याचा सुरक्षेवर हल्ला
इथे सदस्य आपला
घाली कायद्यावर घाला

कुणाचे हे राज्य ?
न्याय देणार कुणाला?
पोलिसच असहाय्य
वाली नसे उरलेला

नरेंद्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates