15 April, 2013

तू असा प्रकटशी


तव मायेने वेड लावले
दूर जाहल्या चिंता
लांब उभा मी, जवळ घेशी मज
आशीश देशील पुरता

प्रचंड ते बळ तुज बाहूंचे
आश्वस्थ करी मज आता
तुझ्या कृपेने न्हाऊनी गेलो
सोप्या झाल्या वाटा

सरस्वतीची सेवा घडते
तुज रुपाची सरीता
तेच असावे भजन पुजन
शब्द असे की गाथा

तू असा प्रकटशी
स्वरूप सुंदर सगळा
तुझ्या करी रुद्राक्ष शोभते
करी माझ्या अक्षरमाळा


नरेन्द्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates