19 October, 2013

स्वप्नामधली जागमी मनात हरवून जातो
हा किती काळ रात्रीचा
लाभली साथ चंद्राची
या रातीला पुनवेच्या

तू तिथे परंतू नव्हती
घोटाळत आगे मागे
आठवात पिंगा धरूनी
मी शोधत होतो धागे

त्या धूसर दवाच्या वाटा
अंगांग शिरशीरी काटा
तो प्रहर रामाचा होता
चांदण्यात बुडत्या वाटा

मग लाली तुझीया गाली
की हासत उषाच आली
कोंबडा आरवे खाली
हलकेच जाग मज आली

ही जागेपणीची स्वप्ने
की स्वप्नामधली जाग
आकळले नाही मजला
मी कीती काढला माग

नरेंद्र प्रभूLinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates