22 December, 2013

त्या कळ्या


त्या तुझ्या उंबर्‍यावरती
मी कळ्या ठेवल्या होत्या
झाली फुले तयांची ?
कोमेजून गेल्या का त्या ?

मी उंबर्‍यात अडखळलो
माघारी तेथून फिरलो
निश्वास काळ्यांचा का त्या
तुज समजाऊन घेता आला ?


मी दूर दूर जाताना
अवचीत मागे वळलो
त्या धूसर वाटांवरती
कोलाहल झाला होता

वळणांच्या पुढती वळणे
तू अनोळखी झालीस
अशी त्याच उंबर्‍यावरती
परतून जरी आलीस

नरेंद्र प्रभू

    


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates