11 May, 2014

तुझी सयतू कळलीस मला
मी आई होताना
तू रुजलीस माझ्यात
मी आई होताना

तू रुळलीस माझ्यात
मी आई होताना
तूच खेळलीस माझ्यात
मी आई होताना
  
माझं आई होणं होतं
तूझचं पुढलं रुप
पण मी अजून नाही ग झाले
तीर्थस्वरूप

आई असते सुखाची सावली
आई असते खरच माऊली
जरा का कधी ठेच लागली
आई ग... हीच परवली

कृपाळू आहे माझी माय
गाईच्या गोड दुधावरची साय
तुझ्यावाचून मन रमत नाय
खरंच अगदी करमत नाय

माझं लेकरू मला बिलगतं
माझं मन तुझ्यात गुंततं
तुझी सय, माझा हात
प्रेमभरला त्याच्या केसात

   

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates