14 June, 2014

आली सर धावून


पुन्हा एकदा आशातून आली सर धावून
पुन्हा एकदा सुगंध येतो माती मातीतून

नभांगणावर अखंड लगबग मेघा मेघातून 
क्षितीजावर आरास होतसे इंद्रधनू उतरून   

थेंब टपोरे झेलून घेती झाडे पानावर   
जलधारांचा नाच चालला खाली जमिनीवर      

पुन्हा एकदा वने-वासरे गाती आनंदून
मोर नाचती स्वछंदाने राना रानातून  

नरेंद्र प्रभू

१४/०६/२०१४

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates