26 June, 2014

आता कोसळूदे नभ


आता कोसळूदे नभ
किती आकांत जाहला
शेता शेततल्या भेगा
आता आणखी फाटल्या

आता कोसळूदे नभ
तृण सुकूनही गेले
किती आनंदाने त्याने
हात वर होते केले
 
आता कोसळूदे नभ
पाट कोरडा पडला
आठवतो कधी होता
बांध तुडुंब भरला

आता कोसळूदे नभ
होतं काळजाचं पाणी
ढग बरसत नाही
नको दुष्काळ कहाणी


नरेंद्र प्रभू

२६-०६-२०१४ LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates