08 August, 2014

माजीच ढेंगा वरकोण म्हणता देवचय नाय ?
घेतल्याशिवाय रवाचय नाय

माज्याशिवाय जावचाच नाय
तू मारलस वासरू तर मी मारीन गाय

जिकाक व्हयो माजोच पाडो
नायतर मी करीन राडो

झालो कालो, पडलो तोंडावर
आजून म्हणता माजीच ढेंगा वर

तुणतुणा म्हणता मीच नगारो

ताणून धरल्यान आणि तुटल्यो तारो 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates