12 April, 2015

पुर्ण‘स्त्री’


तू सुंदर आहेस...
तू सुंदर आहेस......
तू सुंदर........... 
खबरदार पुन्हा असं बोललास तर
‘मी’ शब्दातीत आहे.
माझ्या अंतरंगातील खोली शोधण्याचा प्रयत्न करून पहा..
बघ मी किती शौर्यवान आहे, किती धैर्यवान आहे,
पहायचंच असेल तर माझं बुद्धीचातुर्य पहा..
माझ्या हजरजबाबीपणाला दाद दे...
‘मी’ ह्सण्याने सारं जग हसतं,
माझ्या आनंदात सारं जग डुलतं...
स्तूती करायचीच असेल तर मी केलेल्या पालनपोषणाची कर
या जगाच्या सौदर्यात ‘मी’ घातलेली भर बघ...
माझ्या हृदयातून पाझरणारी करुणा पहा,
पहा, माझ्या बुद्धीचातुर्याने कलात्मकतेत कशी वाढ झाली...   
माझ्या सभोवताली ही बंधन घालू नकोस...
‘मी’ काय करावं, काय नको ते मला शिकवू नकोस...
मला मर्यादेचं भान आहे,
म्हणून म्हणते...
तू सुंदर आहेस..., असं म्हणू नकोस
बघ.... मी सगरासारखी अथांग आहे,
माझी अनेक रुपं तू अजून पाहिलेली नाहीत,
माझ्यातल्या अपार अंतरंगाचा ठाव अजून लागायचा आहे,
मी फक्त सुंदरच नाही, तर...
मी पुर्णत्व आहे..

मी पुर्ण‘स्त्री’ आहे. 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates