11 September, 2015

वळणावरती


हा लपाछपीचा खेळ वळणा वळणावरती
तू दिसता दिसता गायब होशी वळणावरती
क्षण हाती आला निसटूनी गेला वळणावरती
किती धोके तिकडे टपून बसले वळणावरती

संपेल यातना पुढच्या त्या वळणावरती
मग का थांबावे? चालत जावे वळणावरती
हि संपून गेली निराशाच या वळणावरती
कधी कुढत होतो मागल्याच त्या वळणावरती

किती भव्य-दिव्य अन अथांग सागर वळणावरती
भेटीच्या त्या आतूर लाटा वळणावरती
ही चाहूल मज लागली मागल्या वळणावरती
मी गात जातसे पुढल्या पुढल्या वळणावरती


नरेंद्र प्रभू 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates