15 August, 2019

बलशाली भारतमाताअखंड झाली आता 
बलशाली भारतमाता
करु शर्थ न्यायला पुढती
जग ज्याची गायील महती
गगनाला घालू वळसे
घेवून यान करी मासे
जो ध्यास घेतला आहे
चंद्रमा कवेतून पाहेअभिनंदन शुरवीरांचे 
जो छाताडावर नाचे
शत्रूचा करू निप्पात
कुणी करतील आता घात?
आधार जयाचे घरी  
ये विकास गंगा दारी
बलशाली भारतमाता
दावील मार्ग या जगतानरेंद्र प्रभू
१५ ऑगस्ट २०१९

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates