03 February, 2011

सखये येसाद घालतो तूला ग वारा
माझ्या मनीचे गुज सांगतो
कुजबुज हळव्या पानांमधली
रान पक्षी हा निरोप देतो

निळ्या-जांभळ्या आकाशातील
एकच तारा जेव्हा उगवे
तू ये सखये तरू तळी त्या
सुगंध पसरीत जाई-जुई सवे

तू एकांती, प्रफुल्ल कांती
धुसर वाटांवरी चांदणे
मी ही निवलो, तुझ्यात विरलो
नक्षत्रांचे वरती लेणे

नरेंद्र प्रभू

 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates