04 November, 2021

अंतर्यामी तेओ दीप माळ

 
उजळो प्रकाश, मनाचे गाभारी

राहूदे उभारी सर्व काळ

पुन्हा उजाडले, स्वर्णमयी झाले

अंतर्यामी तेओ दीप माळ


उष:काल झाला, तिमिर निमाला

उदयाला आला रवीराया

नश्वरच होता कालचा काळोख

ईश्वरच होता सांभाळाया


सर्वसत्ताधीश जगाचा नियंता

सोडी भावचिंता जाळी देहा

उफराटे कारे मांडियले पाट

त्याने दिले ताट कसे पहा!


17 August, 2021

जागेपणीचे स्वप्न

 

P.C. Atmaram Parab


सोळा दिवसांचा लडाख दौरा, त्यात खासकरून सात दिवसांची झंस्कारची सफर स्वप्नवत होती. झंस्कारच्या आठवणी आणि विरह यातून जन्माला आलेली कविता.:


किती कवडसे होते पडले

रानवट्यावर नव्हत्या भिंती

आड कराया पडदा नव्हता

आदळणारी नाती नव्हती

 

आभाळाचे छत मोठाले

नकोच होते छप्पर छोटे

वारा भिरभिर फिरवीत होता

नकळत तिथली सांजही दाटे

 

चौकट नव्हती दिवसांना त्या

कुठे जायचे कुठे रहायचे

रस्ता अविरत दौडत होता

वेचत होतो क्षण सोन्याचे

 

आकाशीची गंगा विलसे

रात्र रुपेरी होवून येई

जागेपणीचे स्वप्न खरोखर

क्षणोक्षणी ते उमलत राही

 

आनंदाची सोबत होती

रौद्र जरी त्या वाटा तिथल्या

मनामनातून निर्झर वाहे

संगम त्याचा तिथे जाहला

 

नरेंद्र प्रभू 


10 August, 2021

झंस्कारचे झनकारमित्रवर्य आत्माराम परब यांची छायाचित्रं आणि श्री. एम.जी. फडके यांची फर्माईश तसंच झंस्कार व्हालीचं रौद्र सौदर्य यामुळे ही कविता जुळून आली.  (छायाचित्रंआत्माराम परब आणि मामा भालेराव)

 

किती विशाल पर्वत, चढ्या नागमोडी वाटा

नदी खळाळत जाते जसा नागिणीचा ताठा

दूर पर्वतावरती उभा सांभ सदाशिव

कधी आशिष देतसे कधी वाटे असंभव

 

खिंडी मागून खिंडी अन् भयाण त्या खोल दऱ्या

लोळ मातीचा उसळे संगे सोसाट्याचा वारा

रांग रांग पर्वतांची रंग रंग नहालेली

जणू रांगोळी स्वतःच बेधुंद उधळली

 

आकाशीचा नील रंग कधी पाण्याने घेतला

गर्द हिरवा ही मग त्यात न्हाऊनिया गेला

गर्दी ढगांनीही केली न्याहाळती त्या धरेला

नभ उतरून आलं पट सावलीचा केला

 

उंच डोंगरावरती गुंफा गूढता ल्यालेल्या

स्वर्ण मंडित शिखरे शुभ्र तयाच्या जोडीला

धीरगंभीर शांतता अंगभर पसरते

रोमारोमात भरुनी आभाळाला ही भिडते

 

नरेंद्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates