04 November, 2009

पूर्वांचलाची चित्र सफर भाग ३


भल्या पहाटे हत्तीवरून काझीरंगा फिरण्यासारखी दुसरी मौज नाही. आम्ही जीप मधून हत्तींच्या तळा पर्यंत पोहोचलो, तेव्हा अजून सारखं दिसतही नव्हतं. आदल्या दिवशीच तिकीटाची व्यवस्था केल्याने आता हत्तीवर आरूढ होवून निघायच तेवढं बाकी होतं. एका रांगेत उभे राहून मग आम्ही मचाणावर चढलो, एक हत्ती घेवून माहूत आला. आम्ही तीघं त्याच्यावर बसलो. दाट धुक्यातून वाट काढत हत्ती चालायला लागला. अरे हो ती हत्तीण होती. हत्ती एवढ्याच वाढलेल्या एलीफंटाग्रास मधून आम्ही जात होतो. हळूहळू सुर्य वर आला आणि बघा काझीरंगाचा राजा आम्हाला कसा सामोरा आला तो......!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates