17 May, 2016

ये ना !


रंग भरल्या आकाशात
अशी रेंगाळली सांज
आता आवरता घे ना
किती करीशी तो साज

बघ खोळंबल्या कळ्या
फुले व्हावयाच्यासाठी
किती अत्तर कुप्यांची
झाली आहे इथे दाटी

झाले अधीर हे खग
परतती घरट्यात
आता फुटेलना पान्हा
गाय घावते गोठ्यात

झाली लगबग झाली
तारू आले किनार्‍याला
सांज कोवळी होताना
वारं आलं उधाणाला

आला मंद गंध आला
धुंद करीतो मनाला
पायरव येण्याआधी
तुझा दुत प्रकटला

नरेंद्र प्रभू
१७/०५/२०१६

   

     

15 May, 2016

याद तुझी येते

दरवळतो मोगरा अन
याद तुझी येते
सडा असे पडलेला
प्राजक्तही भेटे  

तू शिंपलेले झाड कसे
डवरत बघ होते
हात असा धरुनी मला
चांदण्यात नेते

कुंपणास जाई-जुई
बिलगली ग होती
शिपलेल्या चांदण्यास
सुगंधी करी ती

ती मला अशी बोलाऊन
अंगणात नेते
तुझा भास दडलेला
सावली करीते

याद तुझी येते ग  
याद तुझी येते
अंतरात जपलेल्या
कुपीला उघडते

नरेंद्र प्रभू

१५/०५/२०१६ 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates