08 December, 2014

नित्य नवे रंग तुझे


तुझे नित्य नवे रंग अन
नव्हाळीचं आकाश
तुझा नित्य नवा श्वास अन
उत्साहाचाच अवकाश

पहाटेचं दव जणू
तुझ्या मायेचा ओलावा 
झाडां झुडूपां मधून
तुच वाजवशी पावा  

उडणारे पक्षी असे
तुझे अफाट विहरणे 
पाखरांचे गुज जणू
तुझे मंजूळ गाणे 

उब घेवून येती तुझी
कोवळी रवी किरणे
चराचरात पुन्हा एकदा
नव्याने जीव भरणे

वरचा तारा, मंद वारा
आसमंत सारा
तुझाच देवा असे असा
अनंत पसारा

नरेंद्र प्रभू
१७-१२-२०१४

   

       

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates