29 April, 2011

तो आणि तीदोन मने जुळताना
मनात घर करून राहातात तो आणि ती
नवा संसार उभारताना
बाहेर घर शोधत राहातात तो आणि ती

दोन मने जुळताना
दोन घरात रहात असतात तो आणि ती
नवा संसार उभाराताना  
घरां बाहेर घर करण्यासाठी धडपडतात तो आणि ती

दोन मने जुळताना
आपल्याच परक्या घरात राहातात तो आणि ती
नवा संसार उभाराताना 
माय बापाचा जाच सहन करतात तो आणि ती

दोन मने जुळताना
काटेरी वास्तवाला सामेरी जातात तो आणि ती
नवा संसार उभाराताना 
घायाळ होत राहातात तो आणि ती

दोन मने जुळल्यावर
बंधनं जुगारून देतात तो आणि ती
नवा संसार उभारायला   
हिमतीने बाहेर पडतात तो आणि ती


नरेंद्र प्रभू

  

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates