03 January, 2013

याला जीवन ऎसे नावयाला जीवन ऎसे नाव
कुणी देतसे घाव खोलवर
देतसे कुणी वाव
याला जीवन ऎसे नाव

सुर्य आजचा नवा उगवला
तिमीरा नंतर प्रकाश पडला
काल रातीचा वेगळा होता डाव
याला जीवन ऎसे नाव

जुळल्या तारा, जुळली हृदये
नजरे मधले भाव बदलले
अंतरीचा लागे ठाव
याला जीवन ऎसे नाव


नरेंद्र प्रभू
29/12/12
पहाटे 5.30

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates