30 November, 2013

तो हलकाच
मेणबत्त्या पेटवत राहील्या
तरी ती जळतच आहे
तीला कोण जाळतो
त्या वरून मेणबत्तीचं जळणं
ठरतं आहे.
ती जळते धुतराष्ट्राच्या दरबारात
दुर्योधनाच्या दरार्‍यात
राजाश्रायात
ती जळते
माध्यमांच्या कोलाहलात
राजगृहात
पेटवल्या नाहीत मेणबत्त्या
म्हणून आग थोडीच विझणार ?
आगीची झळ लागून मात्र
मेण, बत्ती नसली तरी वितळणार

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates