24 December, 2015

धरित्रीचे देणे


अर्धी रात्र सरलेली
जागे सपान उशाला
कानी कपाळी ओरडे
जाग आली स्मशानाला

किती नाती अशी मेली
काही अर्धीच राहीली
विण नात्यातली आता
काहो अशी उसवली?

त्याने धरित्रीचे देणे
असे फुंकून टाकले
आणि रान तुकड्याचे
कसे विकून टाकले?

काहो मरते ही माती
नाती माती माती होती
किती राखावी तरीही
असे ओंजळ ही रिती

आता गुंता सारा झाला
टाळे पडे घरट्याला
किती टाळावे तरीही
जागे सपान उशाला

नरेंद्र प्रभू

२४/१२/२०१५ 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates