01 October, 2013

तुम्ही नागवेचतुझा बाच म्हणला होता
पंच्याऎशी टक्के शिस्टीम खाते
त्याला आता बरीच वर्स झाली
आता त्याची बेरीज शंभर होते

कुणी चारा खाल्ला
कुणी स्पेक्ट्रम हाणला
कल माडीवर म्हणे
वाड्रा पण आलेला

किती पण रंगवली तरी
तुमची तोंडं काळीच दिसतात
कोळशाच्या खाणीत म्हणे
तुमचीही कामं असतात

तुझ्या पणज्याचे कपडे
पॅरिसहून धुवून यायचे
त्याचे डागही मग
तिकडेच धुतले जायचे

आता तुम्ही कपडेच बदलता
आधीचे मिडयावाल्याना देता
एवडे कपडे घातले
तरी, राव तुम्ही नागवेच दिसता

नरेंद्र प्रभू


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates