27 June, 2015

विरले आक्रंदन


पुन्हा एकदा फुटून पालवी झाडे हिरवी झाली
पुन्हा एकदा तरू-लतांना आली नवी झळाळी

पुन्हा एकदा मृदू मुलायम झाली काळी आई
पुन्हा एकदा फुटल्याकोंबासाठी गाते ती अंगाई

पुन्हा एकदा माळावरती हिरवाईची गर्दी
पुन्हा एकदा मल्हाराची आली वरून वर्दी  

पुन्हा एकदा अमृत मंथन शेता शेतातून
पुन्हा एकदा आस उद्याची येते मातीतून  

पुन्हा एकदा तुडुंब भरले खळे-तळे आंगण
पुन्हा एकदा अदृष्यातच गेले तारांगण


पुन्हा एकदा दुथडीभरून वाहे इथली नदी
पुन्हा एकदा तुफान लाटा उठती दर्यामधी

पुन्हा एकदा धावून गेले जलदापुढती मन
पुन्हा एकदा विरून गेले सगळे आक्रंदन 

नरेंद्र प्रभू

२१/०६/२०१५  


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates