01 April, 2018

नसते अवघड काही रेडाव मांडला असा इथे हा
रचतो आहे इमले रे
उधळून गेला सारिपाट तो
बघता बघता आता रे

कधी आपला आप्त सखाही
दुखणे देतो आहे रे
कसे कुणाला सांगायाचे
अवघड झाले कोडे रे

वाटा असती कधी न सोप्या
वाटांवरती काटे रे
त्या काट्यांतून वाट शोधता
नसते अवघड काही रे  

पुन्हा एकदा वसंत येईल
नवी पालवी फुटेल रे
पुन्हा एकदा बहर फुलांचा
रंग ऊधळूनी जाईल रे

नरेंद्र प्रभू
२९/०३/२०१८LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates