27 March, 2016

जयपूर


गुलाबी रंगाचं शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेलं जयपूर राजस्थानातलं स्वच्छ-सुंदर शहर आहे. पुरातन गड आणि इमारती बर्‍यापैकी राखलेल्या या शहरात त्यांचं सुंदर दर्शन घडतं. राजस्थानच्या या राजधानीत अजूनही हवेल्या शिल्लक आहेत. अशाच एका हवेलीत राहण्याची संधी आम्हाला मिळाली. बर्‍याचशा हवेल्या अशा हॉटेलमध्ये रुपांतरीत करण्यात आल्या आहेत. राजस्थानच्या रजधानीची ही चित्र सफर: 

हॉटेलमध्ये रुपांतरीत करण्यात आलेली हवेली

हवा महल 

जंतर मंतर 


राज महाल 

गेट

नहार गढच्या दिशेने

अंबेर फोर्ट मधील आरसे महाल 

अंबेर फोर्ट

अंबेर फोर्ट

अंबेर फोर्ट मधील हत्तीसाठीची पाण्याची व्यवस्था 

अंबेर फोर्ट

अंबेर फोर्ट

अंबेर फोर्ट

अंबेर फोर्ट

कळसुत्री बाहुल्यांचा खेळ

जल महाल

राजस्थानचं वाहन 

हलवाई  

चौकी धानी
चौकी धानी

चौकी धानी

चौकी धानी मधलं सुग्रास राजस्थानी जेवण 
चौकी धानी - राम राम सा 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates