30 March, 2016

ताज महाल


अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा ताज महाल पाहून म्हणाले होते जगाची दोन गटात वाटणी करायची झाल्यास ताज महाल पाहिलेले आनि न पाहिलेले अशी करावी लागेल. नुकतेच आम्ही पहिल्या गटात सामिल झालो. ताज महाल खरंच जन्मात एकदा तरी पहायलाच हवा. केवळ अप्रतिम.  

दिवसातून सारखे रंगछटा बदलणारा ताज महाल 

सकाळी सुर्योदाच्या काही मिनिटं आधी या दारातमधून प्रवेश केल तेव्हा मन आनंदून गेलं होतं.   

बरेचशे विदेशी पाहूणे आणि आम्ही ते अद्भूत रुप पहायला असे आतूर झालो होतो.    

सकाळी लवकर इथे गेलं तर हा परिसर थो डा मोकळा असतो. 

सुर्याची पहिल्या कोवळ्या किरणात ताज...
  

आतल्या भितींवर केलेली अप्रतिम कारीगरी  आता याचं रुप पालटलं. LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates