14 April, 2016

कंठाशी आले प्राण


‘सागरा प्राण तळमळला’ ऎकून सानूडी अशी व्याकूळ झाली.
      
कंठाशी आले प्राण नेऊनी आण मला तू आई
त्या तिथे वाटते सुख म्हणून ही घाई ॥

मी खेळत असते तिथल्या झाडांसंगे
ती दडून बसली खारुताई मागे
भुकेले काक, सुकली बघ बाग, जिव ग जाई
त्या तिथे वाटते सुख म्हणून ही घाई ॥

हा इथला खाऊ नसतो बाई गोड
त्या तिथेच आहे सावलीचे मम झाड
दुधाची हाक, निजेचा धाक नको ग बाई  
त्या तिथे वाटते सुख म्हणून ही घाई ॥

मी असता त्या तिथल्या माळावरती
आकाश रंगूनी जाई ते बघ किती  
या इथे काय ठेविले असे ग आई
त्या तिथे वाटते सुख म्हणून ही घाई ॥

अशी आली तिथली याद आज बघ किती
किती लपंडाव हा करू मी सख्यां सोबती
दाटला कंठ, नयनी बघ पाणी सतत ते वाही
त्या तिथे वाटते सुख म्हणून ही घाई ॥नरेंद्र प्रभू
१४/०४/२०१६


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates