31 December, 2021

यातच मजा आहेनिवडा नवा मार्ग
यश आहे पुढं
तोडा सारी बंधनं
जोरात दौडूदे घोडं

बघा नवी स्वप्नं
लोक म्हणूदे वेडं  
त्यांच्यापासून थोडंच आहे
अडणार आपलं घोडं

म्हणतील हे वय काय
रिस्क घ्यायचं आहे?
त्यांना काय माहित
यातच मजा आहे   

पायात पाय घालू नका
हातात हात घाला
कुणी म्हणेल काळ आला
भेटूया ना त्याला

घोडं वाकडं धावलं तरी
सोडू नका लगाम
सवय झाली आता म्हणून
होवू नका गुलाम

कशासाठी जगायचं?
ठरवून घ्या पहिलं
वर्षामागून वर्षं संपली
हे ही वर्ष संपलं

कशासाठी थांबलाय
जायचंय ना पुढं?
बघा जरा निट
कुठे अडलं घोडं?

नरेंद्र प्रभू

३१/१२/२०२१    

   

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates