21 March, 2018

वाटांवरती काटे रे


नरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक
हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 


या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता   

कुणी कुणाचा किती सोबती
कुणास ठाऊक आहे रे
कसा पडतसे पाय कुठेहा
पडले आहे कोडे रे

वळणा पुढती वळण येतसे
सुटले सारे मागे रे
वाटांमधुनी वाट फुटे ही
पुढला फाटा कुठला रे

कुठे विसावू मी रे क्षणभर
उन पसरले आहे रे
अफाट आहे पाणी तरीही
पिण्यास नाही थोडे रे

वाटा असती कधी न सोप्या
वाटांवरती काटे रे
त्या काट्यांतून वाट शोधता
नसते अवघड काही रे  

वाटांमधूनी फूटती वाटा
जणू लाटांवरती लाटा रे
हातांमधूनी हात गुंफता
किती गवसल्या आता रे

नरेंद्र प्रभू  
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates