03 August, 2009

प्रिय मित्र

त्या वाटेवर जरूर येऊन भेटेन तुला
पुन्हा एकदा लहान व्हावसं वाटतं मला

मैत्री म्हणजे काय असतं? माहीत नव्हतं
आपलं मात्र एक नातं नक्कीच होतं

दुर्वांकुरांवर दव कधी विचारून पडतं ?
इवल्याश्या तृणाला फुल कधी जड होतं ?

कोवळ्या उन्हातही दव मात्र विरून जातं
सरत्या दिवसा बरोबर फुलसुद्धा सुकून जातं

मैत्रीचे ते दिवसही असेच भुर्कन उडून गेले
बघता बघता किती पावसाळे सरून गेले !

त्या वाटेवर ते दव अजून पडतं
त्याच माळावर तृणपात्याला फुलही फुलतं

त्याच वाटेवर जरूर येऊन भेटेन तुला
पुन्हा एकदा लहान व्हावसं वाटतं मला


नरेन्द्र प्रभू


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates