13 August, 2010

आक्रोशडोळ्यात आसवांची धग ही अजून ओली
अवचीत पावसाची सर ती सरून गेली

तो हुंदका कुणाचा दाबीत ओठ होता
आक्रोश वेदनांचा कानात येत होता

रंगात रंगलेला तो आसमंत गेला
चिखलात रंग सारा बेरंग होत गेला

मातीच माणसाची घटका भरून गेली
अन उब माऊलीची घटकेत दूर झाली

जो थांबला जरासा, त्याला नसे निवारा
करीती अजून दंगा, पाऊस, उन, वारा

नरेंद्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates