21 March, 2018

वाटांवरती काटे रे


नरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक
हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 


या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता   

कुणी कुणाचा किती सोबती
कुणास ठाऊक आहे रे
कसा पडतसे पाय कुठेहा
पडले आहे कोडे रे

वळणा पुढती वळण येतसे
सुटले सारे मागे रे
वाटांमधुनी वाट फुटे ही
पुढला फाटा कुठला रे

कुठे विसावू मी रे क्षणभर
उन पसरले आहे रे
अफाट आहे पाणी तरीही
पिण्यास नाही थोडे रे

वाटा असती कधी न सोप्या
वाटांवरती काटे रे
त्या काट्यांतून वाट शोधता
नसते अवघड काही रे  

वाटांमधूनी फूटती वाटा
जणू लाटांवरती लाटा रे
हातांमधूनी हात गुंफता
किती गवसल्या आता रे

नरेंद्र प्रभू  
न सुटणारे हे कोडे


नरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक
हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 


या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता  वाटा असती कधी न सोप्या
अवचित कधी ती वाट अडे
कडेकपारी सह्याद्रीच्या
घालून देती हेच धडे

कधी उन्ह तर कधी सावली
वाटेवरती पाय पडे
कसे किती अन कुठे चाललो
काय असे हे याच पुढे

कुणी कुणाचा असे सोबती
कशी कुणाशी गाठ पडे
आयुष्याच्या वाटेवरती
न सुटणारे हे कोडे

नरेंद्र प्रभू  


20 March, 2018

पायवाटा माझ्या झाल्यालवकरच येत आहे....
नरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक
हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 

या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता  


उभा पायावर माझ्या
मनी स्वप्न माझे होते
हाती संधी आली त्याचे
सोने मीच केले होते   

अशी चालता चालता
वाट सापडत गेली
गड्या तुझ्यासाठी  तीही
फुले लेऊन सजली

पायवाटा माझ्या झाल्या
झाले माझेच हे घर
किती चाललो तरीही
                                  नाही पायांना या थार                                  

तुला दावीन आभाळ
तुला दावीन सकाळ
दिस मावळला जरी
कुठे थांबतो हा काळ?

मला चालायाचे आहे
दूर दिशेच्या वाटेला
खंड खंड पायतळी
उर भरून भेटीला  


नरेंद्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates