15 January, 2010

दुखरी जखम


तूझ्या दुखर्‍या जखमेवर

फुंकर कुणीच घातली नाही

ते जखमा करत राहिले

खपली कधीच धरली नाही


कधी, कधी ‘एक घाव दोन तुकडे’

होतात सहनही

पण टाचणीचं टोचत राहणं

याच्या सारखं दुखणं नाही


काटा रुतला तर तो

काढून टाकता येतो

पण आतून वाहणारी जखम

हा तर खरच ताप असतो


आता जखम केली न केली

कशाचीच तमा नाही

म्हणच आहे ‘टाकीचे घाव सोसल्या शिवाय

देवपणा येत नाही’
नरेन्द्र प्रभू

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates